Adelheid De Witte @ Rivoli Open Sunday

 
  News dec 2016
caps-nl

Adelheid De Witte

 

 

17 nov - 17 dec 2016
Galeries Rivoli Brussels - Espace #43

 

 RVL OpenSunday1612 105x210 01

 

Rivoli Open Sunday

Zondag 11 dec van 14 tot 18u.
In aanwezigheid van de kunstenares.

 

 

 Balance Training 30x40 S

 

Adelheid De Witte: "Balance Training" - 30x40cm - 2016 - olie op doek

 

 

"De diverse ruimtes die Adelheid De Witte in haar schilderijen, tekeningen en installaties opbouwt, kan men beschouwen als een visuele vertaling van mentale constructies. De opvallende aanwezigheid van landschappen valt bijgevolg niet toe te schrijven aan de behoefte de realiteit accuraat weer te geven. De berg-, heuvel-, kust-, ijs- of boslandschappen vormen zachte, bijna abstracte omgevingen. Door felgekleurde vormen of – vaak alledaagse – objecten aan deze scenes toe te voegen, ontstaat een contrast op vlak van beeld en inhoud. Voorwerpen met een voor de hand liggende functie zoals meubels, speelgoed of sportattributen worden zo geplaatst dat de normale interpretatie van het geheel in het gedrang komt. Dit bevreemdende effect wordt nog versterkt door de menselijke afwezigheid en het gebrek aan duidelijk observeerbare handelingen. Hoewel de titels naar bestaande plaatsen en activiteiten verwijzen, lijken de ruimtes verlaten. De werken laten dan ook een tijdloze en gedesoriënteerde indruk na."

 

Adelheid De Witte (°1982) leeft en werkt in Gent. Ze is master in de moraalwetenschappen (Universiteit Gent) en volgde bijkomende opleidingen in beeldende therapie (Artevelde Hogeschool) en hedendaagse kunst (UB Barcelona).

 

www.adelheiddewitte.com

 

 

17 Nov - 17 dec 

Open don-vrij-zat: 14 - 18u

Rivoli Building
  Gelijkvloers #43 (Ingang Emile Clausstraat)
Waterloose Steenweg 690
BE-1180 Brussel

Rivoli Open Sunday 11 dec, 14 - 18u

 


 

 

 Basic Fit I 30x30 S

 

Adelheid De Witte: "Basic Fit I" - 30x30cm - 2016 - oil on linen


"The surroundings presented in the paintings, drawings and installations of Adelheid De Witte can be read as visible ways through which mental constructions are represented. The prevalent use of landscapes is not initiated by the need to create accurate images. The mountainous, icy, desert, coastal, tropical or wooded landscapes form soft – almost abstract – environments. By adding bright-coloured items of the everyday to these scenes, a visual contrast as well as contrast in subject matter is created. Taken-for-granted objects like benches, pieces of furniture, toys or gym equipment are combined in a way that challenge the objective and the natural interpretation of the settings. This alienation effect is further enhanced by the absence of human beings and the lack of clear, observable acts. Although the titles of the pieces refer to actual places and actions, the areas seem abandoned. The works therefore generate a sense of disorientation and timelessness."


Adelheid De Witte (°1982) is currently living and working in Ghent. She graduated as master of philosophy and ethics (Ghent University) and obtained extra degrees in art therapy (Artevelde University College) and contemporary art (UB Barcelona).

 

www.adelheiddewitte.com

 

 

Nov 17 - dec 17

Open thu-fri-sat: 2 - 6pm

Rivoli Building
Ground floor #43 (gallery entrance Emile Clausstraat)
690, chaussée de Waterloo
BE-1180 Brussels

 

Rivoli Open Sunday 11 dec, 2 - 6pmComing Up:

 

Tom Woestenborgs:
Stand and Deliver

 

 the servant klein page 001
Tom Woestenborgs: "The servant" - 90x120cm - 2016 - diasec print

 

 

Ruimte 34

Cobdenstraat 34

2018 Antwerpen

 

 20/01/2017 - 05/02/2017

Part of BORGER #11 - 27/01/2017

 


 Gallery News:

 

Hanne Van Rompaey neemt deel aan de groepstentoonstelling "TREE OF LIFE", 
over de 'boom' in beeldende kunst, design en fotografie.

 

HVR Het bos1 570x400

Hanne Van Rompaey: "51° 03' 44,30" N 03° 47' 24,09" O" 
220x300cm - 2011 - houtskool op papier

 

TREE OF LIFE

Kunstgalerie De Mijlpaal
Brugstraat 45 - Heusden-Zolder
11 dec 2016 > 29 jan 2017

Opening zondag 11 dec van 14 tot 18u

 


Contact CAPS at paul@c-aps.be or +32495528097

 
www.c-aps.be | contact |